Faguttrykk:

HTML5

En oversikt over HTML5 som den femte versjonen av Hypertext Markup Language.

HTML5 er den femte versjonen av HTML og er en standard for webutvikling. Den introduserer nye funksjoner og forbedringer, inkludert støtte for video og lyd, bedre strukturering av innhold, og mer dynamiske nettsider.

HTML5 er en betydelig oppgradering fra tidligere versjoner av HTML, og det har revolusjonert måten nettsteder bygges og fungerer på. En av de mest fremtredende endringene er støtten for innebygde multimediaelementer, som <video>– og <audio>-tags, som gjør det enkelt å inkludere videoer og lyd direkte på nettsider uten å måtte bruke tredjeparts-plugins.

En annen forbedring er den bedre struktureringen av innhold ved hjelp av nye semantiske elementer som <header>, <nav>, <article>, og <section>. Dette gjør det lettere for utviklere å lage meningsfulle og tilgjengelige nettsider ved å definere innholdets hensikt og struktur.

HTML5 har også innført WebGL, en teknologi som tillater 3D-grafikk i nettlesere, og WebSockets for sanntidssammenkobling mellom klient og server. Dette har åpnet døren for mer interaktive og dynamiske webapplikasjoner.

Denne nye versjonen av HTML har fokusert på standardisering og åpenhet, og det har bidratt til å redusere behovet for bruk av proprietære teknologier som Adobe Flash og Silverlight for nettinnhold.

HTML5 har blitt den dominerende standarden for webutvikling og er kompatibel med de fleste moderne nettlesere. Det har også spilt en viktig rolle i å støtte mobilnettlesere og responsivt webdesign, og det har forvandlet måten vi opplever og interagerer med innhold på internett.