Forståelse av Feilmeldinger og Statuskoder

En gjennomgang av HTTP-statuskoder, som 404, 301 og 500. Lær om deres betydning, påvirkning på SEO, og anbefalt håndtering av disse. Oppdag beste praksiser for webutviklere og nettstedsadministratorer for å forbedre brukeropplevelsen og opprettholde optimal nettstedsytelse.

Grunnleggende om Statuskoder

En statuskode er et numerisk svar fra en webserver som indikerer statusen for en forespørsel som er sendt fra en klient, for eksempel en nettleser. Disse kodene spiller en kritisk rolle i kommunikasjonen mellom klienten og serveren, og hjelper med å identifisere om en forespørsel har blitt vellykket behandlet, om det har oppstått feil, eller om ytterligere handling er nødvendig.

Typer Statuskoder

Kategorisering:

 • Statuskoder er delt inn i fem kategorier, hver representert ved et tall i hundretallet. Disse kategoriene er:
  1. 1xx (Informativ): Disse kodene indikerer en midlertidig respons og at prosessen fortsatt pågår.
  2. 2xx (Suksess): Denne kategorien signaliserer at handlingen ble vellykket mottatt, forstått, og akseptert.
  3. 3xx (Omdirigering): Disse kodene forteller at ytterligere handling må tas for å fullføre forespørselen.
  4. 4xx (Klientfeil): Denne gruppen indikerer feil hvor klienten ser ut til å ha feilet.
  5. 5xx (Serverfeil): Disse kodene indikerer feil på serveren som hindrer den i å fullføre en tilsynelatende gyldig forespørsel.

Forskjellen mellom Klient-side og Server-side Feil

 • Klient-side Feil (4xx-serien):
 • Disse feilene oppstår når det er et problem med forespørselen som klienten sender til serveren. Et typisk eksempel er «404 Ikke Funnet», som oppstår når URL-en ikke finnes på serveren.
 • Viktig for nettstedseiere å håndtere disse feilene korrekt for å forbedre brukeropplevelsen og vedlikeholde SEO-rangering.
 • Server-side Feil (5xx-serien):
 • Server-side feil skjer når serveren mislykkes i å fullføre en tilsynelatende gyldig forespørsel. Et vanlig eksempel er «500 Intern Serverfeil».
 • Disse feilene er ofte mer kritiske da de kan indikere problemer med serverens infrastruktur eller programmeringsfeil.

Hvem trenger å vite noe om statuskoder?

 • Forståelsen av statuskoder er fundamental for webutviklere, nettstedseiere og SEO-spesialister.
 • Korrekt håndtering og respons på disse kodene kan ha en betydelig innvirkning på brukeropplevelsen og effektiviteten av et nettsted.
 • I de følgende delene vil vi dykke dypere inn i de mest vanlige statuskodene og utforske deres SEO-implikasjoner og beste praksiser for håndtering.

Vanlige Statuskoder og Deres Betydning

200-serien (Suksess)

 • 200 OK:
 • Den mest grunnleggende og hyppigst brukte statuskoden. Den indikerer at forespørselen var vellykket og svaret er som forventet.
 • Brukes ofte for å bekrefte at en nettside eller ressurs fungerer som den skal.

300-serien (Omdirigeringer)

 • 301 Permanent Omdirigering:
 • Denne koden brukes når en side eller ressurs permanent er flyttet til en ny URL. Det er kritisk for SEO, da det informerer søkemotorer om at innholdet har flyttet permanent.
 • Viktig for å bevare linkjuice og søkemotorrangering fra den gamle URL-en til den nye.
 • 302 Midlertidig Omdirigering:
 • Tilsvarende 301, men brukes når omdirigeringen er midlertidig. Søkemotorer forstår at den opprinnelige URL-en fortsatt skal indekseres.

400-serien (Klientfeil)

 • 404 Ikke Funnet:
 • En av de mest kjente statuskodene, som indikerer at serveren ikke kunne finne den forespurte URL-en. Dette kan være på grunn av en feilstavet URL, en side som har blitt fjernet, eller en som aldri har eksistert.
 • Viktig å ha en tilpasset 404-side for å forbedre brukeropplevelsen og guide besøkende tilbake til relevante deler av nettstedet.
 • 403 Forbudt:
 • Denne feilen oppstår når serveren forstår forespørselen, men nekter å autorisere den. Dette kan skyldes manglende tilgangsrettigheter.
 • 401 Uautorisert:
 • Lignende til 403, men spesifikt brukt når autentisering er nødvendig, og den har enten mislyktes eller ikke blitt gitt.

500-serien (Serverfeil)

 • 500 Intern Serverfeil:
 • En generisk feilmelding som indikerer at serveren støtte på en uventet tilstand som hindret den i å oppfylle forespørselen. Dette kan være på grunn av ulike serverrelaterte problemer.
 • 502 Bad Gateway:
 • Denne feilen oppstår når en server som fungerer som en gateway eller proxy, mottar en ugyldig respons fra en oppstrøms server.
 • 503 Tjenesten Utilgjengelig:
 • Denne koden indikerer at serveren ikke er tilgjengelig på grunn av overbelastning eller vedlikehold. Det er en midlertidig tilstand.

SEO Implikasjoner og anbefalt metodikk

Hvordan Statuskoder Påvirker Søkemotorrangeringer

 • Betydningen av Riktige Statuskoder:
 • Søkemotorer, som Google, bruker statuskoder for å forstå strukturen og helsen til et nettsted. Feil bruk av koder, som 302 istedenfor 301 ved permanent omdirigering, kan forvirre søkemotorer og påvirke rangeringene negativt.
 • En høy frekvens av 404-feil kan indikere til søkemotorer at et nettsted ikke er godt vedlikeholdt, noe som kan påvirke dets troverdighet og rangering.

Anbefalinger for Håndtering av Statuskoder

 • 301 Omdirigering for Permanente Endringer:
 • Når du flytter eller endrer URL-er permanent, bruk 301 omdirigering for å sikre at linkjuice og rangeringshistorikk overføres til den nye URL-en.
 • Effektiv Bruk av 404-sider:
 • Tilpass 404-sider med nyttige lenker og et søkefelt for å holde brukerne på nettstedet ditt, selv om de støter på en død lenke.
 • Overvåk og minimer antallet av 404-feil på nettstedet ditt.

Tips for å Forebygge Vanlige Feil

 • Regelmessig Overvåking:
 • Bruk verktøy som Google Search Console for å overvåke og identifisere statuskoder på nettstedet ditt.
 • Sørg for at alle omdirigeringer er riktig satt opp, og at 404-feil håndteres korrekt.
 • Teknisk SEO Gjennomgang:
 • Utfør regelmessige tekniske SEO-gjennomganger for å sikre at nettstedet ditt er fri for vanlige feil knyttet til statuskoder.
 • Sørg for at serveren din er konfigurert riktig for å håndtere og rapportere feil på en måte som er forståelig for både brukere og søkemotorer.

Verktøy og Ressurser

Oversikt over Nyttige Verktøy

 • Google Search Console:
 • Et essensielt verktøy for å spore statuskoder på nettstedet ditt. Google Search Console hjelper deg med å identifisere crawlfeil, inkludert 404-feil, og overvåke hvordan Googlebot ser nettstedet ditt.
 • HTTP-statuskodesjekkere:
 • Online verktøy som lar deg sjekke statuskoder sendt av nettsidene dine, inkludert omdirigeringer. Disse verktøyene kan være svært nyttige for å sikre at dine 301- og 302-omdirigeringer fungerer som de skal.

Anbefalte Ressurser for Videre Læring

 • Offisielle Dokumenter og Standarder:
 • RFC 7231, Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content, gir en detaljert beskrivelse av statuskoder.
 • SEO Blogger og Nettsider:
 • Nettsteder som Moz, Search Engine Journal, og SEMrush tilbyr dyptgående artikler og veiledninger om håndtering av statuskoder og deres SEO-implikasjoner.
 • Online Kurs og Webinarer:
 • Flere plattformer tilbyr kurs i SEO og webutvikling som dekker dyptgående aspekter av statuskoder og deres optimalisering for søkemotorer.

Bruk av Verktøy og Ressurser for Forbedring

 • Aktiv Overvåking og Tiltak:
 • Ved å regelmessig bruke disse verktøyene og ressursene kan du aktivt overvåke og raskt reagere på problemer med statuskoder på ditt nettsted.
 • Kontinuerlig Opplæring:
 • SEO og webutvikling er stadig i endring. Å holde seg oppdatert med de siste trendene og beste praksisene gjennom pålitelige ressurser er nøkkelen til langsiktig suksess.

Tabell over Statuskoder og Feilmeldinger

Her er en oversiktstabell som viser de vanligste HTTP-statuskodene og deres tilsvarende feilmeldinger. Tabellen er inndelt etter kategorier for enkel referanse.

StatuskodeKategoriBeskrivelse
1xxInformativ
100FortsettForespørselen har blitt mottatt, fortsett prosessen
101Bytte ProtokollerForespørsel om å bytte protokoller er akseptert
2xxSuksess
200OKStandard respons for vellykkede HTTP-forespørsler
201OpprettetForespørselen har blitt fullført, og et nytt ressurs har blitt opprettet
204Ingen InnholdIngen innhold å sende for denne forespørselen, men headerne kan være nyttige
3xxOmdirigering
301Permanent FlyttetDenne og alle fremtidige forespørsler bør omdirigeres til den gitte URL-en
302FunnetMidlertidig omdirigering til en annen URL
304Ikke EndretRessursen har ikke blitt endret siden siste forespørsel
4xxKlientfeil
400Ugyldig ForespørselServeren kunne ikke forstå forespørselen grunnet ugyldig syntaks
401UautorisertAutentisering er nødvendig for å få tilgang til ressursen
403ForbudtServeren forstår forespørselen, men nekter å autorisere den
404Ikke FunnetServeren fant ikke den forespurte ressursen
5xxServerfeil
500Intern ServerfeilEn uventet tilstand forhindret serveren i å oppfylle forespørselen
502Bad GatewayServeren fungerte som en gateway eller proxy og mottok en ugyldig respons
503Tjenesten UtilgjengeligServeren er midlertidig utilgjengelig, vanligvis på grunn av vedlikehold eller overbelastning

Denne tabellen gir en rask og oversiktlig forståelse av de mest vanlige HTTP-statuskodene. Å kjenne til disse kodene og deres betydning er viktig for webutviklere, nettstedsadministratorer og SEO-eksperter for effektiv feilsøking og optimalisering av nettsteder.