Lenkebygging

Lenkebygging er nøkkelen til å utvide nettstedets synlighet og forbedre SEO. I denne guiden dykker vi inn i hvordan du kan mestre denne kunsten, fra grunnleggende prinsipper til avanserte teknikker. Enten du er nybegynner eller erfaren, gir denne artikkelen deg de verktøyene du trenger for suksess.

Skal du jobbe med SEO (søkemotoroptimalisering) er det ingen vei utenom lenkebygging. Du må bygge linker. Du må ha linker inn til ditt nettsted, da dette er fortsatt den sterkeste rangeringsfaktoren for søkemotorene.

Hva er lenkebygging?

Lenkebygging er prosessen med å skaffe hyperlenker fra andre nettsteder til ditt eget. Disse lenkene, kjent som «backlinks» i SEO-terminologi, er avgjørende for å forbedre et nettsteds synlighet og rangering i søkemotorresultater. En effektiv lenkebygging strategi er en av de mest vesentlige aspektene av søkemotoroptimalisering.

Grunnlaget for lenkebygging ligger i å skape verdifulle forbindelser og ressurser som andre nettsteder ønsker å lenke til. Dette innebærer en kombinasjon av teknisk kunnskap, kreativt innhold og strategisk nettverksbygging, som sammen bidrar til å øke nettstedets autoritet og relevans i søkemotorenes øyne.

Før du starter med Lenkebygging

Målsetning og Strategi

Først må du ha klart for deg hva du ønsker å oppnå med lenkebygging? Er det; økt trafikk, bedre rangeringer, eller ønsker du å styrke ditt merkevare?

Du må også kjenne markedet ditt. Hvem er din ideelle besøkende? Hvilken nisje er du i? Forståelse av målgruppen hjelper deg å identifisere hvilke typer nettsteder og innhold som vil tiltrekke dem.

Lenkebygging: googling

Kvaliteten på ditt nettstedet

Sørg for at nettstedet ditt innehar innhold av høy kvalitet, som er relevant for nisjen du opererer i. Godt innhold er fundamentet for vellykket lenkebygging.

Sørg for at nettstedet ditt er teknisk optimalisert. Dette både for dine brukere og for søkemotorer. Det må respondere og laste inn raskt og det må være mobilvennlig. Det må være brukervennlig og lett å navigere rundt.

Konkurrentanalyse

Forstå Konkurranselandskapet: Analyser konkurrentenes lenkebyggingsstrategier. Hvilke typer lenker har de, og hvilke nettsteder lenker til dem?

Gap-analyse: Identifiser mangler i konkurrentenes lenkebyggingsstrategier som du kan utnytte.

Etablering av Troverdighet

Bygg Troverdighet: Troverdighet og autoritet er nøkkelkomponenter i lenkebygging. Sørg for at du bygger og vedlikeholder et godt rykte på nett.

Sosiale Medier og Nettverksbygging: Aktiv deltakelse på sosiale medier og nettverksbygging kan bidra til å bygge relasjoner som senere kan føre til kvalitetslenker.

Lær Grunnleggende SEO

Forstå SEO: En grunnleggende forståelse av SEO er viktig for å sikre at lenkebyggingsarbeidet ditt er i tråd med generelle SEO-prinsipper og -strategier.

Typer Lenker og deres Roller

Når man bygger lenker er det essensielt å forstå de ulike typene av lenker og deres spesifikke roller. Dette vil hjelpe deg å utvikle en mer målrettet og effektiv lenkebyggingsstrategi.

Interne Lenker

 • Definisjon: Interne lenker er lenker som går fra en side på ditt nettsted til en annen side på samme nettsted.
 • Betydning: Disse lenkene hjelper med å forbedre nettstedets navigasjon, definere arkitekturen og hierarkiet, og fordele sideautoritet og rankingkraft gjennom nettstedet.

Eksterne Lenker

 • Definisjon: Eksterne lenker er lenker som peker fra ditt nettsted til et annet nettsted.
 • Betydning: De viser søkemotorer at innholdet ditt er relevant og verdifullt, og bidrar til å bygge troverdighet og autoritet.

Inngående Lenker (Backlinks)

 • Definisjon: Inngående lenker, også kjent som backlinks, er lenker fra andre nettsteder som peker til ditt nettsted.
 • Betydning: Disse er kritiske for SEO, da de fungerer som «stemmer» for ditt nettsted, og høykvalitets backlinks kan betydelig forbedre nettstedets søkemotorrangering.

Nofollow og Dofollow Lenker

 • Definisjon: Dofollow-lenker tillater søkemotorer å følge dem og gi sideautoritet, mens nofollow-lenker forteller søkemotorer å ignorere dem i forhold til sideautoritet.
 • Betydning: Forståelsen av disse to typene lenker er viktig for å håndtere hvordan autoritet og verdi overføres gjennom lenkene.

Ankertekst

 • Definisjon: Ankerteksten er det synlige, klikkbare teksten i en hyperlink.
 • Betydning: Ankertekster kan påvirke hvordan søkemotorer forstår og vurderer innholdet på landingssiden, og bør derfor velges med omhu for å sikre relevans og optimalisering.

Lenker fra Troverdige Kilder

 • Definisjon: Disse er lenker fra velrenommerte og høyt rangerte nettsteder.
 • Betydning: Lenker fra slike nettsteder er svært verdifulle, da de overfører en del av deres autoritet og troverdighet til ditt nettsted.

Kontekstuelle Lenker

 • Definisjon: Kontekstuelle lenker er de som naturlig er integrert i innholdet og er relevante for teksten rundt dem.
 • Betydning: Disse lenkene er verdifulle fordi de gir en bedre brukeropplevelse og blir sett på som mer naturlige og verdifulle av søkemotorer.

Ulike Kvaliteter av Lenker

 • Viktigheten av Kvalitet over Kvantitet: Det er viktigere å fokusere på få, høykvalitetslenker enn mange lavkvalitetslenker. Kvaliteten på lenkekilden og dens relevans til ditt nettsted er avgjørende.

Ved å forstå disse ulike typene lenker og deres roller, kan du bedre navigere i lenkebyggingslandskapet og utvikle en strategi som støtter dine overordnede SEO-mål. En balansert og godt gjennomtenkt tilnærming til forskjellige typer lenker vil sikre en sterkere og mer effektiv lenkeprofil for ditt nettsted.

Forståelse av Lenker og Lenkebygging

Lenkebygging er en viktig komponent i søkemotoroptimalisering (SEO), men for å utnytte den fullt ut, må man ha en dypere forståelse av hvordan lenker fungerer og deres innflytelse på SEO.

Lenkebygging: resultater

Hvordan Søkemotorer Vurderer Lenker

 • Lenkens Autoritet og Troverdighet: Søkemotorer vurderer kvaliteten på lenkekilden. Lenker fra autoritative og troverdige nettsteder veier tyngre.
 • Relevans: Søkemotorer vurderer også relevansen av lenken i forhold til innholdet på både kildesiden og målsiden.

Lenkebygging – Påvirkning på SEO

 • Direkte Effekter: Kvalitetsbacklinks fra relevante og autoritative kilder kan forbedre nettstedets synlighet og rangeringer i søkemotorer.
 • Indirekte Effekter: Gode lenker kan føre til økt trafikk, lengre besøkstid, og lavere fluktfrekvens, noe som også positivt påvirker SEO.

Analyse av Lenkeprofiler

 • Egen Lenkeprofil: Regelmessig gjennomgang av egen lenkeprofil er viktig for å forstå hvordan ditt nettsted er knyttet til andre på internett.
 • Konkurrenters Lenkeprofiler: Analysering av konkurrentenes lenkeprofiler kan avsløre muligheter og strategier som kan adopteres eller forbedres.

Bygging av en Naturlig Lenkeprofil

 • Diversifisering av Lenker: Det er viktig å ha en variert lenkeprofil med en blanding av interne, eksterne, dofollow, og nofollow-lenker.
 • Unngå Overoptimalisering: Søkemotorer kan straffe nettsteder som ser ut til å manipulere rangeringer gjennom overoptimalisering av lenker.

Risikoer og Feil i Lenkebygging

 • «Black Hat» Taktikker: Teknikker som kjøp av lenker, overdreven gjensidig lenking, eller bruk av usynlig tekst er risikable og kan føre til straffer fra søkemotorer. Skal du operere i gråsonen – må du i det minste vite hva du driver med.
 • Kvalitet over Kvantitet: Prioriter kvalitetslenker fra relevante og respekterte kilder fremfor å jage etter et stort antall lenker av lavere kvalitet.

Beste Praksiser for Lenkebygging

 • Skape og Dele Verdifullt Innhold: Naturlige lenker oppnås oftest gjennom å skape høykvalitetsinnhold som andre nettsteder ønsker å lenke til.
 • Gjesteblogging og Partnerskap: Etablere relasjoner med andre nettsteder og bransjeledere for gjesteblogging og innholdspartnerskap.

Ved å utvikle en grundig forståelse av lenker og lenkebygging, kan du mer effektivt forbedre nettstedets SEO-ytelse og bygge en sterk online tilstedeværelse. Det er viktig å huske at lenkebygging er en kontinuerlig prosess som krever tålmodighet, kreativitet, og etiske praksiser.

Unngå dårlige lenker

Effektiv lenkebygging handler ikke bare om å skaffe så mange lenker som mulig; det handler også om å unngå praksiser som kan skade nettstedets SEO og omdømme. Denne seksjonen fokuserer på hva som utgjør dårlig lenkebygging og hvordan man kan unngå disse fellene.

Kjennetegn ved Dårlig Lenkebygging

 • Kjøp av Lenker: Å kjøpe lenker er en praksis som strider mot Googles retningslinjer og kan føre til straffer. Her må du operere med forsiktighet.
 • Overdreven Gjensidig Lenking: Gjensidig lenking kan virke unaturlig og manipulerende for en søkemotor.
 • Lavkvalitets- og Irrelevante Lenker: Lenker fra lavkvalitets- eller urelaterte nettsteder bidrar lite til SEO og kan til og med skade nettstedets rangering.

Risiko forbundet med Dårlig Lenkebygging

 • Straffer fra Søkemotorer: Søkemotorer som Google kan straffe nettsteder som benytter seg av «Black hat» lenkebyggingsteknikker, noe som kan resultere i lavere rangeringer eller til og med at du forsvinner helt i fra søkeresultatet.
 • Skade på Omdømme: Dårlig utført gråsone lenkebyggingsmetoder kan skade merkevarens omdømme, både blant brukere og innen bransjen.

Hvordan Identifisere dårlig lenkebygging

 • Lenkeauditering: Regelmessige auditeringer av din lenkeprofil kan hjelpe deg med å identifisere og fjerne dårlige lenker.
 • Analyseverktøy: Bruk av SEO-verktøy og analyser kan avsløre mistenkelige lenkemønstre og kilder.

Strategier for å Rette opp i dårlig lenkebygging

 • Fjerning og Avvisning av Lenker: Ta kontakt med nettstedseiere for å få fjernet skadelige lenker, eller bruk Googles avvisningsverktøy for å fortelle søkemotorer å ignorere visse lenker.
 • Revurderingsforespørsler: Hvis nettstedet ditt har fått en manuell straff, kan du sende en revurderingsforespørsel til Google etter å ha ryddet opp i lenkeprofilen.

Forebygging av Dårlig Lenkebygging

 • Utdanning og Bevissthet: Sørg for at alle som er involvert i SEO og lenkebygging på ditt nettsted forstår retningslinjene og risikoene forbundet med dårlig lenkebygging.
 • Etisk og Ansvarlig Lenkebygging: Fokuser på å bygge lenker på en naturlig og etisk måte, ved å skape kvalitetsinnhold og etablere ekte forbindelser.

Ved å unngå dårlig lenkebygging og fokusere på etiske og bærekraftige metoder, kan du sikre at din lenkebyggingsstrategi bidrar positivt til ditt nettsteds SEO, omdømme og langsiktige suksess.

Hvordan Starte med Lenkebygging

Å starte med lenkebygging kan virke overveldende, men med en strukturert tilnærming kan du effektivt bygge lenker som forbedrer nettstedets SEO og online synlighet. Her er en steg-for-steg guide for å komme i gang med lenkebygging.

Lenkebygging: resultater i analyseverktøy

1. Definer Klare Mål for Lenkebygging

 • Bestem hva du ønsker å oppnå: Økt organisk trafikk, forbedrede søkemotorrangeringer, eller styrket merkevareautoritet.
 • Sett opp målbare KPIer: For eksempel forbedring i rangeringer, økning i henvisningstrafikk, eller antall kvalitetsbacklinks oppnådd.

2. Analyser Din Nåværende Lenkeprofil

 • Bruk SEO-verktøy: Verktøy som Ahrefs, SEMrush, eller Moz kan gi innsikt i din nåværende lenkeprofil.
 • Identifiser Styrker og Svakheter: Forstå hvilke deler av din lenkeprofil som fungerer godt, og hvor det er rom for forbedring.

3. Utvikle en Strategi

 • Forstå Målgruppen: Identifiser og forstå målgruppen for å finne relevante nettsteder å målrette.
 • Velg Taktikker: Bestem hvilke lenkebyggingstaktikker som passer din målgruppe og mål, som innholdsmarkedsføring eller influencer outreach.

4. Skap og Del Kvalitetsinnhold

 • Innhold som Tiltrekker Lenker: Produser høykvalitets, engasjerende innhold som naturlig tiltrekker lenker.
 • Diversifiser Innholdstyper: Variér mellom blogginnlegg, infografikker, videoer, og case-studier.

5. Bygg Bransjerelasjoner og Nettverk

 • Nettverksbygging og Partnerskap: Etablere relasjoner med andre nettsteder, bloggere, og influencere.
 • Gjesteblogging: Bidra med verdifullt innhold til andre relevante nettsteder og inkluder naturlige lenker til ditt eget nettsted.

6. Gjennomfør Målrettet Outreach

 • Kontakt Potensielle Lenkekilder: Ta kontakt med nettsteder og foreslå samarbeid eller lenkeutveksling der det er relevant.
 • Kommuniser tydelig fordeler: Forklar hvordan lenking kan være til gjensidig fordel og forbedre brukeropplevelsen.

7. Overvåk og Evaluer Ditt Arbeid

 • Spor fremgang med SEO-verktøy: Overvåk nye lenker og endringer i rangering og trafikk.
 • Juster strategien etter behov: Vær fleksibel og villig til å justere strategien basert på resultatene.

8. Vedlikehold og Oppdatering av Lenkeprofil

 • Gjennomfør Regelmessige Lenkeauditer: Identifiser og fjern dårlige eller utdaterte lenker.
 • Oppdater Eksisterende Innhold: Hold innholdet ditt oppdatert og relevant for å oppmuntre til nye lenker.

9. Implementer Avanserte Taktikker

 • Skyskrapermetoden: Forbedre eksisterende topplasert innhold og outreach til lenkekilder.
 • Konverter omtaler til lenker: Følg med på nettstedets omtaler og foreslå lenkeinnsetting der det mangler.
 • Strategisk Internlenking: Optimaliser nettstedets struktur og sideautoritet med internlenking.
 • Kontinuerlig Læring og Tilpasning: Hold deg oppdatert på SEO-trender og eksperimenter med nye taktikker.

Å drive med lenkebygging krever tålmodighet og utholdenhet. Det er en jobb som aldri slutter. Ved å følge disse stegene kan du bygge en robust og effektiv lenkebyggingsstrategi som ikke bare forbedrer nettstedets SEO-ytelse, men også etablerer ditt nettsted som en troverdig og autoritativ kilde i din bransje.

Lenkebygging med Webspin

Vi forstår at hvert nettsted er unikt. Din bransje er unik og ditt selskap er unikt. Derfor skreddersyr vi lenkebyggingsstrategier som passer til dine spesifikke behov og mål.

Ta kontakt med oss i dag, så finner vi strategien sammen.

Ta kontakt med oss

Vi setter pris på at du tar kontakt med oss! Uansett om du har spørsmål, trenger hjelp eller ønsker å diskutere et spennende prosjekt, er vi her for å bistå deg. Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor, og vi vil komme tilbake til deg så snart som mulig.