Faguttrykk:

Accessibility (Tilgjengelighet)

Betydningen av tilgjengelighet i webdesign og digitalt innhold.

Tilgjengelighet i digital sammenheng refererer til praksisen med å gjøre nettsider og applikasjoner tilgjengelige for alle brukere, inkludert de med funksjonshemninger. Dette innebærer å sikre at digitale produkter kan brukes av personer med et bredt spekter av hørsel, bevegelse, syn og kognitive evner.