Faguttrykk:

Business Intelligence

En innføring i Business Intelligence (BI) og dets innvirkning på forretningsbeslutninger.

Hva er Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence (BI) refererer til en omfattende tilnærming som bruker teknologi, prosesser og applikasjoner for å samle, integrere, analysere og presentere forretningsinformasjon. Målet med BI er å hjelpe organisasjoner med å ta informerte beslutninger ved å gi dem tilgang til relevant, kvalitetsdata og innsikt.

Elementer i Business Intelligence:

BI inkluderer følgende viktige elementer:

 • Datainnsamling: Innsamling av data fra forskjellige kilder, inkludert interne databaser, eksterne datakilder og nettbaserte tjenester.
 • Dataintegrasjon: Sammenslåing og organisering av data fra ulike kilder til en konsistent og sammenhengende database.
 • Dataanalyse: Bruk av analyseverktøy og teknikker for å trekke ut verdifulle innsikter og mønstre fra dataene.
 • Datavisualisering: Presentasjon av analyseresultater i en forståelig og visuell form, for eksempel grafer, diagrammer og dashbord.
 • Rapportering: Generering og distribusjon av rapporter og oversikter som gir ledelsen og beslutningstakere innsikt i virksomheten.
 • Forretningsbeslutninger: Bruk av BI-resultater til å støtte strategiske og operative beslutninger, forbedre ytelse og identifisere muligheter og trusler.

Betydningen av Business Intelligence:

BI spiller en sentral rolle i dagens forretningsverden ved å gi organisasjoner muligheten til å:

 • Forstå kundeadferd og behov bedre.
 • Overvåke og analysere operasjonell ytelse.
 • Identifisere trender og muligheter i markedet.
 • Forbedre effektiviteten og produktiviteten.
 • Redusere risiko gjennom datadrevet beslutningstaking.

BI-verktøy og plattformer har utviklet seg betydelig og gir nå avanserte funksjoner som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for å hjelpe organisasjoner med å få enda dypere innsikt fra sine data.