Faguttrykk:

Chatbot

En forklaring på chatbots og deres bruk i kundeservice og interaksjon.

En chatbot er et programvaresystem designet for å simulere samtaler med menneskelige brukere, spesielt over internett. Chatbots brukes ofte for å forbedre kundeservice, automatisere oppgaver og gi raskere responser på brukerforespørsler.

Chatbots kan være enkle, basert på forhåndsdefinerte skript eller regler, eller avanserte, bruker kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for å forstå og reagere på brukerforespørsler på en mer naturlig måte. AI-drevne chatbots blir stadig bedre på å forstå menneskelig språk og hensikt, noe som gjør dem i stand til å håndtere komplekse forespørsler og samtaler.

Disse systemene brukes i en rekke bransjer for ulike formål. I e-handel kan chatbots hjelpe kunder med å finne produkter, svare på spørsmål om lagerbeholdning og hjelpe med bestillinger. I kundeservice brukes de til å svare på ofte stilte spørsmål, gi teknisk støtte og rute henvendelser til riktig avdeling.

Chatbots kan også integreres med ulike plattformer, som bedriftens nettside, sosiale medier, og meldingsapper, noe som gir bedrifter muligheten til å engasjere seg med kunder der de allerede er. Dette øker kundeengasjement og tilfredshet ved å tilby rask og effektiv service.

En velutviklet chatbot kan betydelig redusere arbeidsbelastningen for kundeserviceteam ved å automatisere rutineoppgaver og håndtere grunnleggende spørsmål, noe som frigjør tid for ansatte til å fokusere på mer komplekse henvendelser. Likevel er det viktig å balansere bruk av chatbots med menneskelig interaksjon for å sikre en positiv kundeopplevelse.