Faguttrykk:

Click-Through Rate (CTR)

En forståelse av Click-Through Rate og dens betydning i online markedsføringsanalyse.

Click-Through Rate (CTR) er en metrikk som måler hvor ofte mennesker som ser en annonse, faktisk klikker på den. CTR brukes til å vurdere ytelsen til online annonsekampanjer og effektiviteten av e-postmeldinger.

CTR beregnes ved å dele antall klikk på en annonse med antall ganger annonsen er vist (visninger), og multiplisere resultatet med 100 for å få en prosentandel. For eksempel, hvis en annonse har fått 100 klikk og 1000 visninger, er CTR 10%.

En høy CTR indikerer at annonsen er relevant og tiltalende for målgruppen, og at den er vellykket i å oppmuntre seere til å ta en handling. CTR brukes ofte som en nøkkelindikator for suksessen til ulike typer digitale markedsføringskampanjer, inkludert søkemotormarkedsføring (SEM), displayannonsering og e-postmarkedsføring.

For å forbedre CTR, er det viktig å lage engasjerende og relevante annonser som appellerer til målgruppen. Dette kan inkludere å bruke overbevisende bilder og tekst, målrette annonser nøye, og kontinuerlig teste og justere ulike elementer av annonsekampanjen.

Det er viktig å merke seg at mens en høy CTR er gunstig, er det ikke det eneste suksesskriteriet for en kampanje. Konverteringsrate, som måler hvor mange klikk som fører til ønskede handlinger som kjøp eller registreringer, er også en kritisk målestokk for å vurdere den overordnede effektiviteten av en annonsekampanje.