Faguttrykk:

Clickbait

En forklaring på fenomenet clickbait og dets innvirkning på brukeratferd og innholdsforbruk.

Clickbait er en form for overskrift eller innhold som er laget for å fange brukerens oppmerksomhet og fremprovosere klikk. Den kan ofte være villedende og overdrive sannheten for å drive trafikk til en nettside.

Clickbait-praksisen er kjent for å bruke sensasjonelle overskrifter, overdrevne påstander eller mystiske formuleringer for å utløse nysgjerrighet og friste brukere til å klikke på lenken. Dette kan føre til at brukere blir skuffet når de oppdager at innholdet ikke lever opp til forventningene som ble skapt av overskriften.

Clickbait kan ha flere innvirkninger på brukeratferd og innholdsforbruk:

  • Økt klikkrate: Clickbait-overskrifter kan generere høyere klikkfrekvens, da de er utformet for å tiltrekke seg oppmerksomhet.
  • Frustrasjon: Brukere kan føle seg frustrert eller lurt når de oppdager at innholdet ikke lever opp til forventningene.
  • Tap av troverdighet: Nettsteder som ofte bruker clickbait kan miste troverdighet og tillit hos brukerne.
  • Kvalitetsproblemer: Clickbait kan bidra til lavere kvalitet på nettinnhold, da det fokuserer på å få klikk i stedet for å tilby verdifullt informasjon.

Det er viktig for innholdsprodusenter og nettsteder å vurdere langsiktig omdømme og brukeropplevelse når de vurderer bruk av clickbait. Mens clickbait kan øke kortvarig trafikk, kan det ha negative konsekvenser på lang sikt hvis det misbrukes eller overdrives.