Faguttrykk:

Continuous Integration

En gjennomgang av kontinuerlig integrasjon og dens betydning i moderne programvareutvikling.

Continuous Integration (CI) er en utviklingspraksis der kodeendringer regelmessig integreres i et delt oppbevaringssted. Dette følges ofte av automatiserte tester og bygg, noe som gjør det mulig å oppdage feil tidlig og forbedre programvarekvaliteten.

Det sentrale målet med kontinuerlig integrasjon er å sikre at hver kodeendring som gjøres av utviklere, ikke ødelegger funksjonaliteten til eksisterende kode. Dette oppnås ved å automatisere prosessen med å bygge og teste programvaren hver gang nye endringer integreres. Hvis en endring forårsaker en feil, blir den oppdaget umiddelbart, og utvikleren kan rette opp i problemet før det påvirker produksjonsmiljøet.

Noen nøkkelfunksjoner og prinsipper i kontinuerlig integrasjon inkluderer:

  • Automatisert bygging: Bruken av verktøy for å automatisk kompilere og bygge programvaren fra kildekoden.
  • Automatiserte tester: Implementering av automatiserte tester for å sjekke om programvaren oppfører seg som forventet.
  • Hyppige integreringer: Regelmessig sammenføring av kodeendringer, ofte flere ganger om dagen.
  • Kontinuerlig feedback: Umiddelbar tilbakemelding til utviklere om eventuelle feil eller problemer.

CI er en viktig praksis i moderne programvareutvikling, spesielt i agile og DevOps-miljøer. Det bidrar til å redusere risikoen for feil i produksjon, øker utviklingshastigheten og gjør det enklere å vedlikeholde og forbedre programvaren over tid. I tillegg er det en nøkkelkomponent i prosessen med å oppnå kontinuerlig levering (CD), der programvare kan distribueres til produksjon automatisk og raskt etter vellykkede integrasjoner og tester.