Faguttrykk:

Conversion Rate

En forklaring på konverteringsrate og dens betydning i digital markedsføring.

Konverteringsrate er prosentandelen av besøkende på et nettsted som utfører ønsket handling, som å kjøpe et produkt, registrere seg for en tjeneste eller fylle ut et kontaktskjema. Det er en nøkkelindikator for ytelse i online markedsføring.

For å beregne konverteringsraten, deler man antall konverteringer med det totale antallet besøkende og multipliserer resultatet med 100. For eksempel, hvis et nettsted mottar 1000 besøkende og 50 av dem utfører den ønskede handlingen, vil konverteringsraten være 5%.

En høy konverteringsrate indikerer at nettstedet er effektivt i å motivere besøkende til å ta ønsket handling, og er ofte et resultat av god webdesign, effektiv brukergrensesnitt, relevant og overbevisende innhold, samt en sterk call-to-action. Det er også viktig å målrette riktig publikum og tilby en problemfri brukeropplevelse for å forbedre konverteringsraten.

Å optimalisere konverteringsraten er en kontinuerlig prosess som kan involvere A/B-testing, hvor man sammenligner ulike versjoner av en nettside for å se hvilken som presterer best. Det kan også omfatte å analysere brukeratferd på nettstedet for å identifisere barrierer for konvertering og gjøre nødvendige forbedringer.

Forbedring av konverteringsraten er viktig fordi det øker avkastningen på investeringen (ROI) i markedsføringsaktiviteter og kan ha en betydelig effekt på en bedrifts bunnlinje.