Faguttrykk:

Dashboard

En oversikt over kontrollpaneler og deres bruk i analyse og systemstyring.

Dashboard refererer til et brukergrensesnitt som gir en samlet oversikt over data, metrikker og viktige indikatorer for å hjelpe i beslutningstaking og overvåking av systemer eller forretningsprosesser.

Et dashboard kan være digitalt eller fysisk, og det brukes ofte i ulike bransjer, inkludert forretningsanalyse, datavisualisering, helsevesen, IT-styring og mer. Formålet med et dashboard er å gi brukere en enkel og visuell måte å forstå kompleks informasjon på.

Noen nøkkelfunksjoner og bruksområder for dashboards inkluderer:

  • Presentasjon av data: Dashboards presenterer data på en strukturert og forståelig måte ved hjelp av grafer, tabeller, diagrammer og widgets.
  • Overvåking: Brukere kan overvåke sanntidsdata og nøkkelindikatorer for å identifisere trender, problemer eller muligheter.
  • Informert beslutningstaking: Dashboards gir beslutningstakere rask tilgang til informasjon som hjelper dem med å ta informerte beslutninger.
  • Tilpasning: Brukere kan ofte tilpasse dashboards for å vise de spesifikke dataene som er relevante for deres behov.
  • Rapportering: Dashboards kan generere rapporter og analyser basert på dataene som presenteres.

Et velutformet dashboard er et verdifullt verktøy for organisasjoner og fagfolk som ønsker å effektivisere overvåking, analyse og beslutningstaking basert på data.