Faguttrykk:

Database

En innføring i databaser og deres betydning i lagring og organisering av data.

En database er et organisert sett av data som er lagret og tilgjengelig elektronisk. Databaser gjør det mulig å lagre, hente og manipulere data effektivt og brukes i nesten alle programvareapplikasjoner og informasjonssystemer.

Databaser er sentrale for å lagre strukturerte data, som for eksempel kundeinformasjon, produktlister, transaksjonslogger og mye mer. De gir en pålitelig måte å lagre store mengder data og gjøre det enkelt å utføre spørringer for å hente spesifikke dataelementer.

Noen vanlige typer databaser inkluderer:

  • Relasjonsdatabase: Lagrer data i tabeller med relasjoner mellom dem ved hjelp av nøkler.
  • Dokumentdatabase: Lagrer data i dokumentformat, som JSON eller XML.
  • NoSQL-database: Brukes til å lagre strukturerte eller ustrukturerte data utenfor relasjonsdatabasens rammer.
  • Minnebasert database: Lagrer data i RAM for rask tilgang.

Databaser spiller en avgjørende rolle i dataadministrasjon, applikasjonsutvikling og analyse. De brukes i alt fra netthandelssystemer til sosiale medieplattformer og er grunnlaget for moderne informasjonsteknologi.