Faguttrykk:

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

En forståelse av DHCP og dets bruk i nettverksadministrasjon.

DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol og er en nettverksprotokoll som automatisk tildeler en IP-adresse og andre nettverkskonfigurasjoner til enheter på et nettverk, noe som forenkler prosessen med manuell IP-adressekonfigurasjon.