Faguttrykk:

ETL (Extract, Transform, Load)

En forståelse av ETL-prosessen og dens rolle i datahåndtering.

ETL, som står for Extract, Transform, Load, er en prosess brukt i databaselagring og datavarehus. Den innebærer uttrekk av data fra ulike kilder, transformasjon av dataene til et passende format og laste dem inn i en måldatabase eller datalager.

ETL-prosessen spiller en avgjørende rolle i håndtering av store mengder data, spesielt i forretningsmiljøer. Her er de tre hovedtrinnene i ETL-prosessen:

  1. Extract (Uttrekk): I dette trinnet hentes data fra ulike kilder, inkludert databaser, filer, API-er og mer. Dataene blir ofte rå og ustrukturert på dette stadiet.
  2. Transform (Transformasjon): Dataene gjennomgår en transformasjon der de rengjøres, struktureres og omformes til et format som er egnet for analyse eller lagring. Dette inkluderer fjerning av duplikater, normalisering av data og beregning av nødvendige indikatorer.
  3. Load (Laste): De transformerte dataene lastes inn i måldatabasen eller datalageret. Dette gir brukere muligheten til å utføre spørringer, generere rapporter og få innsikt basert på de innsamlede dataene.

ETL-prosessen er spesielt viktig i forretningsintelligens, rapportering og analyse, da den muliggjør effektiv håndtering av data fra forskjellige kilder og gir en plattform for beslutningstaking basert på nøyaktig og strukturert informasjon.