Faguttrykk:

Exit Intent

En forklaring på exit-intent teknologi og dens bruk i digital markedsføring.

Exit Intent-teknologi sporer når en bruker har tenkt å forlate en nettside og reagerer med en siste melding eller tilbud, i et forsøk på å beholde dem eller konvertere dem til kunder.

Exit Intent refererer til en markedsføringstaktikk som brukes på nettsteder for å engasjere besøkende som ser ut til å forlate nettstedet uten å ta ønsket handling, som å kjøpe et produkt, abonnere eller utføre en annen konvertering.

Hovedelementene i Exit Intent-teknologien inkluderer:

  • Advarsel om avreise: Når en bruker beveger musen oppover for å forlate siden eller prøver å lukke nettleservinduet, aktiveres en advarsel om avreise.
  • Tilpasset melding: Etter at advarselen er aktivert, vises en tilpasset melding, popup-vindu eller tilbud som er utformet for å oppmuntre brukeren til å bli på nettstedet eller ta ønsket handling.
  • Personlig innhold: Innholdet som vises under Exit Intent er ofte basert på brukerens atferd og interesser, og kan inkludere rabatter, gratis ressurser eller annet overtalende innhold.

Exit Intent-teknologi har vist seg å være effektiv for å redusere bounce rate (andelen besøkende som forlater nettstedet uten handling) og øke konverteringsraten. Det gir nettsteder en siste sjanse til å engasjere seg med besøkende og oppmuntre dem til å handle før de forlater nettstedet.

Denne tilnærmingen brukes ofte i e-handel, innholdsnettsteder og andre digitale plattformer der konverteringer er viktige for forretningsmålene.