Faguttrykk:

Feedback Loop

En gjennomgang av tilbakemeldingsløkker og deres rolle i kontinuerlig forbedring.

En Feedback Loop er en prosess hvor output fra en hendelse eller handling returneres (feedback) til systemet for å informere og justere fremtidige handlinger. Dette konseptet har stor betydning i forretnings- og produktutviklingskontekster, og det spiller en sentral rolle i kontinuerlig forbedring.

Noen viktige aspekter ved tilbakemeldingsløkker inkluderer:

  • Tilbakemelding: Tilbakemeldingsløkker innebærer å samle inn tilbakemeldinger fra brukere, kunder eller andre relevante kilder.
  • Analyse: Innsamlede tilbakemeldinger analyseres for å forstå styrker, svakheter og forbedringsmuligheter.
  • Justering: Basert på analysen, gjøres justeringer og forbedringer i prosesser, produkter eller tjenester.
  • Iterasjon: Tilbakemeldingsløkken gjentas regelmessig for å sikre kontinuerlig forbedring.

Tilbakemeldingsløkker brukes i ulike sammenhenger, inkludert kundebehandling, produktutvikling, prosessforbedring og mer. De bidrar til å sikre at organisasjoner er lydhøre overfor brukerbehov og stadig søker å levere bedre resultater.