Faguttrykk:

Firewall

En oversikt over brannmurer og deres viktighet i nettverkssikkerhet.

En Firewall er et sikkerhetssystem som overvåker og kontrollerer innkommende og utgående nettverkstrafikk basert på forhåndsdefinerte sikkerhetsregler. Brannmurer er avgjørende for å beskytte nettverk mot uautorisert tilgang og cyberangrep.