Faguttrykk:

Flowchart

Betydningen av flytdiagrammer i prosessplanlegging og problemløsning.

Et Flowchart er et diagram som representerer en prosess, system eller algoritme. De er nyttige for å visualisere trinnene i en prosess og for å forstå og kommunisere hvordan komplekse systemer fungerer. Flowcharts brukes i en rekke områder, inkludert programvareutvikling, ingeniørfag, prosessoptimalisering og prosjektledelse.

Typisk inneholder et flytdiagram former som representerer ulike trinn i prosessen, sammen med forbindelseslinjer som viser rekkefølgen av trinnene. Symbolene og ikonene som brukes i et flytdiagram, har standardiserte betydninger, noe som gjør det enklere å tolke diagrammet. Flowcharts kan være en uvurderlig ressurs for å feilsøke, forbedre effektiviteten og dokumentere komplekse prosesser.