Faguttrykk:

Focus Group

En forståelse av fokusgrupper og deres rolle i markedsundersøkelser.

En Focus Group er en forskningsmetode hvor en gruppe personer blir spurt om deres oppfatninger, meninger, tro og holdninger mot et produkt, tjeneste, konsept, reklame eller ide. De brukes ofte i markedsundersøkelser for å samle kvalitative data.

I en typisk fokusgruppe samles en liten gruppe deltakere, vanligvis mellom 6 og 12 personer, i en strukturert diskusjon ledet av en moderator. Moderatorer stiller spørsmål og oppfordrer deltakerne til å dele sine tanker og følelser om det aktuelle emnet. Dette gir innsikt i hvordan målgruppen oppfatter og reagerer på visse produkter eller konsepter.

Resultatene fra fokusgrupper kan hjelpe selskaper med å forbedre produkter, utvikle effektiv markedsføring og forstå kundens perspektiv bedre. Det er viktig å merke seg at fokusgrupper gir kvalitative data, og resultatene bør tolkes med forsiktighet og kombineres med kvantitative data for en helhetlig analyse av markedet.