Faguttrykk:

GIF (Graphics Interchange Format)

En oversikt over GIF-formatet og dets bruk i animerte bilder og korte videoer på nettet.

GIF, eller Graphics Interchange Format, er et bildeformat som støtter animasjon og er mye brukt på nettet for å vise korte, gjentatte sekvenser av bevegelige bilder. De er populære for memes, annonser og illustrasjoner.

GIF-filer er spesielt egnet for animasjoner med begrenset fargepalett. Dette formatet bruker en tapsfri komprimeringsmetode som bevarer bildekvaliteten, samtidig som filstørrelsen holdes relativt lav. Den vanligste begrensningen er at GIF-animasjoner har en begrenset fargepalett, noe som kan føre til kvalitetstap i mer komplekse bilder.

En annen interessant egenskap ved GIF-filer er muligheten til å lage gjennomsiktige bakgrunner, noe som gjør dem nyttige for å integrere animasjoner sømløst i nettsider eller applikasjoner.