Faguttrykk:

HTML (Hypertext Markup Language)

En forklaring på HTML og dens rolle i webutvikling og opprettelse av nettsider.

HTML, eller Hypertext Markup Language, er standardmarkeringsspråket for oppretting av nettsider og webapplikasjoner. Det brukes til å strukturere og formatere innhold, inkludert tekst, bilder og lenker.

HTML fungerer ved å bruke spesielle tags eller merker som definerer strukturen til en nettside. For eksempel bruker <p>-taggen for å angi starten av en avsnitt, mens </p>-taggen angir slutten. Dette gjør det mulig å organisere og presentere tekst på en ryddig og lesbar måte.

En av de viktigste funksjonene til HTML er å lage hyperlenker som tillater brukere å navigere mellom forskjellige sider på nettet. Dette oppnås ved å bruke <a>-taggen, hvor lenkenes mål-URL er spesifisert.

I tillegg til tekst og lenker, lar HTML deg inkludere bilder, videoer, skjemaer og annet innhold på nettsider. Hvert element blir formatert og posisjonert ved hjelp av spesifikke HTML-tags og attributter.

HTML er grunnlaget for webutvikling og danner sammen med CSS (Cascading Style Sheets) og JavaScript kjernen i moderne nettsider. Ved å kombinere disse teknologiene kan utviklere lage interaktive og visuelt tiltalende nettsteder som fungerer på tvers av ulike enheter og nettlesere.

Å forstå HTML er en viktig ferdighet for webutviklere, da det legger grunnlaget for å bygge og tilpasse nettbaserte opplevelser som når et globalt publikum.