Faguttrykk:

Knowledge Graph

En oversikt over Knowledge Graph og dens rolle i å forbedre søkeresultatene til Google.

Knowledge Graph er en kunnskapsdatabase utviklet av Google for å forbedre søkemotorresultatene ved å tilby direkte svar på spørsmål og gi sammenhengende informasjon om emner som søkerne søker etter.

Denne teknologien ble først introdusert av Google i 2012 som en del av deres mål om å forstå bedre hva brukerne søker etter på nettet og gi mer informative og relevante søkeresultater.

Hovedtrekkene i Knowledge Graph inkluderer:

  • Entitetsbasert informasjon: Knowledge Graph forstår ikke bare søkeord, men også de faktiske entitetene eller konseptene bak dem. For eksempel kan den identifisere personer, steder, hendelser, filmer og mye mer.
  • Sammenhengende informasjon: Knowledge Graph gir sammenhengende informasjon ved å knytte entiteter til hverandre. For eksempel, hvis du søker etter en berømt person, kan Knowledge Graph gi deg informasjon om deres liv, prestasjoner, forhold til andre personer og lignende emner.
  • Direkte svar: En av hovedmålene med Knowledge Graph er å gi direkte svar på spørsmål uten behov for å klikke på lenker. Dette gjør at brukerne raskt kan få den informasjonen de trenger.

Knowledge Graph bruker en kombinasjon av strukturerte og ustrukturerte data fra forskjellige kilder på nettet for å bygge en omfattende kunnskapsbase. Dette gjør det mulig å forbedre søkeresultatene dramatisk og gi en mer tilfredsstillende opplevelse for brukere.

Knowledge Graph har blitt en viktig del av Googles søkemotor og brukes til å forstå brukernes hensikter bak søkene deres. Det gir også grunnlaget for funksjoner som «Knowledge Panels» og «Featured Snippets,» som viser relevant informasjon øverst i søkeresultatene.

Sammenfattende har Knowledge Graph revolusjonert måten søkemotorer leverer informasjon på nettet. Den gir brukerne mer sammenhengende og informative svar på deres spørsmål og spiller en sentral rolle i Googles mål om å forbedre søkeopplevelsen.