Faguttrykk:

Opt-In

En forklaring på opt-in og hvordan det refererer til samtykke i markedsføring og e-postabonnementer.

Opt-In

Opt-in refererer til frivillig samtykke fra en person eller bruker til å motta markedsføringskommunikasjon eller abonnementstjenester, spesielt via e-post. Dette prinsippet er viktig for å sikre at markedsføringsmeldinger kun blir sendt til de som aktivt har gitt sitt samtykke, noe som fremmer personvern og respekt for mottakerens ønsker.

Når noen velger å «opt-in», gir de vanligvis sitt samtykke ved å utføre en bestemt handling, som å krysse av i en boks på en nettside, fylle ut et skjema eller klikke på en bekreftelseslenke i en e-postmelding. Dette indikerer at de ønsker å motta fremtidige meldinger eller abonnere på en tjeneste.

Opt-in-prosessen gir flere fordeler:

  • Samtykke: Det sikrer at markedsføringen kun når de som aktivt har vist interesse eller ønske om å motta meldinger.
  • Respekt for personvern: Det beskytter brukernes personvernrettigheter ved å la dem ha kontroll over hvilken informasjon de mottar.
  • Engasjement: Mottakere som har valgt å opt-in, er mer sannsynlig å være engasjert og responsive overfor markedsføringsinnhold.
  • Overholdelse av lovverk: Opt-in-prinsippet er ofte nødvendig for å overholde personvernlovgivning som GDPR (General Data Protection Regulation) i EU.

Opt-out, på den annen side, refererer til muligheten for mottakere å velge å stoppe mottak av meldinger eller avslutte abonnement når som helst.

I markedsføringssammenheng er «opt-in» en positiv og etisk tilnærming for å bygge og vedlikeholde en målgruppe som er interessert i og villig til å motta relevant informasjon og kommunikasjon.