Faguttrykk:

Page Authority

En forklaring på sideautoritet og hvordan den måler autoriteten til en bestemt nettside.

Page Authority

Sideautoritet er en rangeringsmetrikk som måler autoriteten til en bestemt nettside basert på kvaliteten og kvantiteten av inngående lenker den har mottatt. Dette konseptet ble først introdusert av selskapet Moz og brukes ofte i søkemotoroptimalisering (SEO) for å vurdere nettsiders styrke og rangeringsevne i søkemotorresultatene.

Ideen bak sideautoritet er at nettsteder med høy kvalitet og relevante inngående lenker fra andre anerkjente nettsteder har en tendens til å ha høyere autoritet. Derfor vil sider med høy sideautoritet ha en bedre sjanse til å rangere høyt i søkemotorresultatene for relevante søkeord eller søkefraser.

Sideautoritet måles vanligvis på en skala fra 0 til 100, der høyere tall indikerer høyere autoritet. Det er viktig å merke seg at sideautoritet er nettside-spesifikk og vurderer ikke hele domenet. En nettside kan ha høy sideautoritet selv om resten av nettstedet har lav autoritet.

For å forbedre sideautoriteten til en nettside, er det vanligvis nødvendig å jobbe med lenkebygging, skape kvalitetsinnhold, og sikre at nettstedet gir verdi og relevant informasjon for besøkende. En god sideautoritet kan bidra til å øke synligheten og tiltrekke mer organisk trafikk til en nettside.