Faguttrykk:

Pay-Per-Impression (PPI)

En oversikt over pay-per-impression annonsering og hvordan den beregner kostnader basert på visninger.

Pay-Per-Impression (PPI)

Pay-Per-Impression (PPI) annonsering er en annonseringsmodell der annonsører betaler for hver visning (også kjent som en «impression») av annonsen deres, uavhengig av hvor mange klikk annonsen genererer. Denne modellen brukes ofte i visningsannonsering, der målet er å øke merkevaresynlighet og nå ut til en bredere målgruppe.

Med PPI-annonsering blir kostnaden beregnet basert på antall ganger annonsen blir vist for brukere, uavhengig av om de faktisk klikker på annonsen eller ikke. Dette skiller seg fra Pay-Per-Click (PPC) annonsering, der annonsører betaler bare når noen klikker på annonsen.

PPI-annonsering kan være nyttig for merkevarebygging og økning av synlighet, spesielt når målet er å eksponere annonsen for et bredt publikum. Det gir annonsører muligheten til å nå ut til mange mennesker, selv om det ikke nødvendigvis garanterer handlinger som klikk eller konverteringer.

Denne modellen kan være spesielt egnet for kampanjer der annonsører ønsker å øke merkevarebevisstheten, annonsere spesielle tilbud eller kampanjer, eller målrette seg mot et stort publikum med generelle budskap.