Faguttrykk:

Targeted Marketing

En forklaring på målrettet markedsføring (targeted marketing) og hvordan det fokuserer på å nå spesifikke kundesegmenter.

Målrettet markedsføring (Targeted Marketing)

Målrettet markedsføring, også kjent som «targeted marketing» eller «målgruppemarkedsføring», er en markedsføringsstrategi som fokuserer på å nå spesifikke kundesegmenter med tilpassede kampanjer og meldinger. Dette er i motsetning til en bred tilnærming som retter seg mot en generell målgruppe.

Målrettet markedsføring bruker ofte datainnsamling, analyse og segmentering for å forstå kundenes preferanser, atferd og behov. Her er noen viktige aspekter ved målrettet markedsføring:

  • Datainnsamling: Markedsførere samler inn data om kundenes demografi, interesser, tidligere kjøp og online atferd.
  • Segmentering: Dataene brukes til å segmentere kundebasen i mindre, mer definerte grupper basert på felles egenskaper eller atferdsmønstre.
  • Tilpassede kampanjer: Markedsførere utvikler deretter kampanjer som er skreddersydd for hver segment, med meldinger som er relevante for målgruppens behov.
  • Kanalvalg: Valg av markedsføringskanaler og plattformer tilpasses også for å nå målgruppen der de er mest aktive.
  • Effektivitet: Målrettet markedsføring har potensial til å være mer kostnadseffektiv, da den reduserer sløsing med ressurser på å nå personer som ikke er interessert i produktene eller tjenestene.

Eksempler på målrettet markedsføring inkluderer personaliserte e-postkampanjer, målrettede annonser på sosiale medier og tilpassede produktanbefalinger på nettbutikker. Denne tilnærmingen bidrar til å forbedre kundeopplevelsen og øke sannsynligheten for konvertering, da meldingene er mer relevante og engasjerende for målgruppen.