Faguttrykk:

User Engagement

En forklaring på brukerengasjement (user engagement) og hvordan det måles i form av interaksjon og deltakelse.

User Engagement

Brukerengasjement (user engagement) refererer til nivået av interaksjon og deltakelse fra brukere på en nettside eller en applikasjon. Dette kan inkludere handlinger som kommentarer, delinger, likes, vurderinger og andre former for aktiv deltakelse. Høy brukerengasjement indikerer vanligvis at brukerne er aktive, interesserte og engasjerte i innholdet eller tjenestene som tilbys.

Måling av brukerengasjement er viktig for å evaluere effektiviteten til en nettside, applikasjon eller markedsføringskampanje. Det gir innsikt i hvordan brukere responderer på innholdet og om de oppfyller målene for interaksjon som er satt.

Her er noen vanlige måter å måle brukerengasjement på:

  • Antall kommentarer: Hvor mange brukere legger igjen kommentarer på blogginnlegg, artikler eller sosiale medieposter?
  • Delingsfrekvens: Hvor ofte blir innholdet delt på sosiale medieplattformer?
  • Antall likes og liknende: Hvor mange brukere liker eller gir andre positive tilbakemeldinger på innholdet?
  • Varighet av besøk: Hvor lenge brukerne forblir på nettstedet eller i applikasjonen, noe som indikerer engasjement med innholdet.
  • Antall vurderinger eller rangeringer: Hvor mange brukere gir tilbakemeldinger i form av stjernerangeringer eller anmeldelser?
  • Interaksjon med interaktive elementer: Hvor mange brukere deltar i avstemninger, quizer eller andre former for interaktive elementer.

For å øke brukerengasjementet kan bedrifter og nettsteder implementere strategier som oppfordrer til interaksjon og deltakelse, for eksempel å oppmuntre til diskusjon, opprette engasjerende innhold eller belønne brukere for deres deltakelse. Målet er å skape en positiv opplevelse som oppmuntrer til gjentatt besøk og lojalitet.

Samlet sett er brukerengasjement en viktig faktor for å bygge et sterkt online samfunn, øke merkevarelojalitet og oppnå forretningsmål.