Faguttrykk:

XML (Extensible Markup Language)

En forklaring på XML (Extensible Markup Language) og hvordan det brukes til å strukturere data.

XML (Extensible Markup Language)

XML (Extensible Markup Language) er et markeringsspråk som brukes til å strukturere og organisere data. Det ble utviklet som en standard for å representere og utveksle strukturerte data på en måte som er lesbar både for mennesker og maskiner.

Noen viktige trekk ved XML inkluderer:

  • Tags og hierarki: XML bruker tags (merker) til å definere elementer og deres hierarkiske forhold. Dette gjør det enkelt å organisere data i en struktur.
  • Lesbarhet: XML-dokumenter er lette å lese for mennesker, noe som gjør det enkelt å forstå strukturen og innholdet i dataene.
  • Maskinlesbarhet: XML er også maskinlesbart, noe som betyr at datamaskiner og programvare kan behandle XML-data effektivt.
  • Fleksibilitet: XML tillater brukere å definere sine egne tags og datastrukturer, noe som gjør det svært fleksibelt for ulike bruksområder.
  • Vanlige bruksområder: XML brukes i en rekke bruksområder, inkludert datautveksling mellom ulike dataprogrammer, lagring og strukturering av data i databaser, konfigurasjonsfiler for programvare, og mer.

XML spiller en viktig rolle i webutvikling, databehandling og integrasjon av ulike datasystemer. Det brukes også i kombinasjon med tilknyttede teknologier som XPath for å søke og hente data fra XML-dokumenter, og XSLT for å transformere og formatere XML-data for presentasjon.